Vårt bærekraftsarbeid

Slik jobber vi med leverandørene

Vårt mål er å lage klær under etiske forhold. Vi eier ikke våre egne fabrikker, og våre klær blir laget av rundt 50 uavhengige leverandører i utlandet. Som en del av vår bærekraftsstrategi har vi utarbeidet en rekke krav som våre leverandører må overholde.

Vi jobber etter en filosofi om å inngå langtidsforhold med våre leverandører. Dette klargjør forventningene til alle parter, og gjør det lettere for oss å holde kontroll på produksjonsleddene. I 2016 kjøpte Pierre Robert Group opp et finsk selskap og med dette fikk vi tilført noen flere leverandører som var nye for PRG. Derfor økte det totale antall tekstilleverandører fra 42 til 56. Flere av fabrikkene håndteres av samme leverandør, slik at vi totalt har 36 leverandører. Av leverandørene til Pierre Robert Group har vi samarbeidet med en tredjedel (12 stk) i 10 år eller lengre. Leverandøren vi har samarbeidet lengst med er fra Italia, og har levert strømpebukser til oss i 43 år. Av de øvrige har vi 28% (10 stk) som har hatt relasjon som leverandør mellom 3-8 år, 19% (7 stk) mellom 10-22 år, og 14% (5 stk) i  24 år eller lengre .

Det er viktig at de som produserer klær for Pierre Robert har en trygg og sikker arbeidsplass med ordnede forhold og arbeiderrettigheter. Vi har tatt et valg om å unngå leverandører i særskilt krevende land, hvor forholdene er for dårlige og der vi ikke har stor nok mulighet til å påvirke eller følge opp.

Pierre Robert Groups leverandører må oppfylle strenge etiske krav, gitt i Pierre Robert Groups Code of Conduct (CoC). Barnearbeid skal selvsagt ikke forekomme. Arbeidsforhold skal følge internasjonale standarder, arbeidstagernes rettigheter og sikkerhet skal ivaretas, og miljø og dyrevelferd skal tas hensyn til og beskyttes. Retningslinjene bygger på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, samt FN Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling.

Her kan du se hvem som produserer klærne våre. 

 

Oppfølging av leverandører

For å sikre at kravene i CoC overholdes er det nødvendig med tett oppfølging. Arbeidsforholdene blir kontrollert av både eksterne, uavhengige kontroll- og sertifiseringsselskaper og våre egne ansatte.

Gjennom dialog og samarbeid med leverandørene er målet å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår for fabrikkansatte, og identifisere områder som må forbedres. Vi besøker også underleverandører for å danne et mer detaljert bilde av leverandørkjeden. Det kan være produsenter som lager stoff, pakninger, spinnerier, tilbehør og lignende.

Ved valg av nye leverandører vil våre etiske krav, Code of Conduct, ligge til grunn, i tillegg til en kjemikalieforskrift og generelle betingelser for samarbeid og kvalitet. Leverandører som ikke klarer å leve opp til kravene, vil ikke bli valgt som samarbeidspartner. Det er alltid et mål for Pierre Robert Group å inngå langsiktige samarbeidsforhold med leverandører. Det skaper tryggere rammer for alle parter, og gjør det lettere for oss å ha kontroll på produksjonsleddet.

 

Etisk Handel Norge, en viktig samarbeidspartner

Pierre Robert Group har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2005. Gjennom medlemskap i Etisk Handel ønsker vi å styrke innsatsen for bedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede, og bidra til en mer bærekraftig utvikling og produksjon. Ved å være medlem har vi i forpliktet oss til årlig rapportering til Etisk Handel om egen fremgang med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig og kan bestilles via Etisk Handel sine hjemmesider.

Flere Stories
For kvinner, av kvinner

For kvinner, av kvinner

Klær skal frigjøre kvinnen, ikke legge bånd på henne. I en verden hvor likestilling fortsatt ikke er oppnådd, mener vi mote har potensialet til å være en positiv påvirkningskraft.
Les mer
Mulesingfri ull

Mulesingfri ull

I Pierre Robert Group tolererer vi ikke uetisk og inhuman behandling av dyr, og kjøper kun mulesingfri ull.
Les mer
Mikroplast for dummies: En Q&A

Mikroplast for dummies: En Q&A

Det er mye snakk om mikroplast i havet. Men hva er egentlig mikroplast, hvor kommer det fra og hva kan du gjøre for å unngå det?
Les mer