Del dette
Hvem lager klærne våre

Slik jobber vi med leverandørene

Vårt mål er å lage klær under etiske forhold. Vi eier ikke våre egne fabrikker, og våre klær blir laget av rundt 50 uavhengige leverandører i utlandet. Som en del av vår bærekraftsstrategi har vi utarbeidet en rekke krav som våre leverandører må overholde.

Vi jobber etter en filosofi om å inngå langtidsforhold med våre leverandører. Dette klargjør forventningene til alle parter, og gjør det lettere for oss å holde kontroll på produksjonsleddene. I 2016 kjøpte Pierre Robert Group opp et finsk selskap og med dette fikk vi tilført noen flere leverandører som var nye for PRG. Derfor økte det totale antall tekstilleverandører fra 42 til 54. Dette gjør også at statistikken viser en en større andel nyere leverandører som har samarbeidet med oss i 2 år; 57% (eller 30 stk) mens 21% (11 stk) av våre leverandører har jobbet med oss i 11 år eller lengre, og 22% av våre leverandører har vært med oss mellom 3 og 10 år.

Det er viktig at de som produserer klær for Pierre Robert har en trygg og sikker arbeidsplass med ordnede forhold og arbeiderrettigheter. Vi har tatt et valg om å unngå leverandører i særskilt krevende land, hvor forholdene er for dårlige og der vi ikke har stor nok mulighet til å påvirke eller følge opp.

Pierre Robert Groups leverandører må oppfylle strenge etiske krav, gitt i Pierre Robert Groups Code of Conduct (CoC). Barnearbeid skal selvsagt ikke forekomme. Arbeidsforhold skal følge internasjonale standarder, arbeidstagernes rettigheter og sikkerhet skal ivaretas, og miljø og dyrevelferd skal tas hensyn til og beskyttes. Retningslinjene bygger på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, samt FN Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling.

Ønsker du å lære med om menneskene og fabrikkene som lager klærne våre? Vi har åpne leverandørlister. Kontakt csr@pierrerobert.no for å få dem tilsendt.

 

 

Oppfølging av leverandører

For å sikre at kravene i CoC overholdes er det nødvendig med tett oppfølging. Arbeidsforholdene blir kontrollert av både eksterne, uavhengige kontroll- og sertifiseringsselskaper og våre egne ansatte.

Gjennom dialog og samarbeid med leverandørene er målet å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår for fabrikkansatte, og identifisere områder som må forbedres. Vi besøker også underleverandører for å danne et mer detaljert bilde av leverandørkjeden. Det kan være produsenter som lager stoff, pakninger, spinnerier, tilbehør og lignende.

Ved valg av nye leverandører vil våre etiske krav, Code of Conduct, ligge til grunn, i tillegg til en kjemikalieforskrift og generelle betingelser for samarbeid og kvalitet. Leverandører som ikke klarer å leve opp til kravene, vil ikke bli valgt som samarbeidspartner. Det er alltid et mål for Pierre Robert Group å inngå langsiktige samarbeidsforhold med leverandører. Det skaper tryggere rammer for alle parter, og gjør det lettere for oss å ha kontroll på produksjonsleddet.

 

The Ehtical Trading Initiative, en viktig samarbeidspartner

Pierre Robert Group har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2005. Gjennom medlemskap i IEH ønsker vi å styrke innsatsen for bedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede, og bidra til en mer bærekraftig utvikling og produksjon. Ved å være medlem har vi i forpliktet oss til årlig rapportering til IEH om egen fremgang med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig og kan bestilles via IEHs hjemmesider.

Flere Stories
#IMadeYourClothes

#IMadeYourClothes

Hvem sydde trusa di? Bak hver eneste truse og sokk står det mennesker som legger flid i godt håndtverk. Bli med oss "behind the scenes," og møt noen av dem som syr klær for Pierre Robert. Det gir kun et lite innblikk, men vi håper at det kan pirre interessen og inspirere deg til å utfordre oss til større åpenhet. Vi håper også at det vil minne deg på verdien som ligger i hvert eneste lille plagg. Noen har brukt tid på å sy sokken din: elsk den, stopp den og resirkuler den!
Les mer
Hvor lager vi klærne våre?

Hvor lager vi klærne våre?

Lurer du på hvem som lager klærne våre? Her finner du liste over våre leverandører.
Les mer