Generell information om Pierre Robert Group ABs behandling av personuppgifter

Pierre Robert Group AB har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Vi lovar att behandla uppgifterna varsamt.

Våra syften med behandlingen av personuppgifter

Vi kommer informera dig särskilt med våra syften med behandlingen av dina personuppgifter eller så kommer det att vara uppenbart genom din kontakt med oss. Vanligtvis är våra syften med att behandla dina personuppgifter att hantera en fråga från dig eller att göra det möjligt att tillhandahålla dig en tjänst eller produkter som du har beställt. Våra syften kan också vara att kommunicera med dig och förbättra vår kommunikation, produkter eller tjänster.

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter

Vi kommer endast behandla personuppgifterna på ett sätt som är lagligt. Den rättsliga grunden kan antingen vara att

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att utföra uppgifter före ett sådant avtal eller annat lagligt krav vi har
  • Du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till viss typ av behandling av personuppgift, exempelvis genom prenumeration på ett nyhetsbrev, eller
  • Att vi har ett berättigat intresse gällande viss typ av behandling av personuppgifter och att vi då förväntar oss att du godtar detta baserat på din kontakt med oss. Berättigat intresse kan utgöra grund för oss vid tre tillfällen:
    • Ifall du har skrivit upp dig för ett av våra nyhetsbrev kan vi utföra en personanpassning för att se till göra vår marknadsföring mer relevant
    • Ifall du har skrivit upp dig för ett av våra nyhetsbrev kan vi använda din e-mailadress och information om kontakten med oss för att visa personanpassade annonser på tredje parts hemsidor (exempelvis sociala medier eller online-tidningar)
    • Ifall du har loggat in på vår webbutik och har produkter i vår inkorg kan vi skicka dig ett e-mail med påminnelse om inkorgen vid ett senare tillfälle.

Radering och anonymisering av personuppgifter

Vi kommer radera personuppgifterna när vi har behandlat din förfrågan, när vi fullgjort avtalet med dig, ifall vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter upphör eller ifall du drar tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss som beskrivet ovan.

Personuppgifter som är lagrade för andra syften, exempelvis personanpassning av våra nyhetsbrev och online-annonser kommer raderas senast efter tre år.

Som ett alternativ till radering kan vi ta bort de delar av uppgiften som kan användas för att identifiera dig. Det betyder att uppgiften inte längre kan tillskrivas dig. Vi kan använda sådan anonymiserad information i vår upplevelsedatabas samt göra analys och statistik för att förbättra och utveckla Pierre Robert Group ABs marknadsföring och produkter för att möta kundpreferenser och behov.

Behandling i system från tredje partsleverantörer

Vi kan lagra, analysera och kategorisera dina personuppgifter genom att använda system levererat av tredje part. Notera att sådan tredje part inte tillåts behandla uppgifterna för sina egna syften eller dela dina uppgifter med någon annan. De är också förpliktade att förvara uppgifterna säkert.

Personuppgifterna kommer förvaras i Microsofts servrar i Europa. Korrekt integritetsgaranti (EU:s standardvillkor eller EU/USA Privacy shield-certifiering) finns på plats för det fall Microsoft behöver bevilja temporär tillgång till uppgifterna åt systemoperatörer utanför EU. Det kan exempelvis behövas för att göra en felsökning. Vänligen skicka oss ett e-mail ifall du vill motta en kopia av relevant integritetsgaranti.

Kontakt, tillgång till personuppgifter etc

Vänligen kontakta privacy@orkla.no ifall du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) ifall du vill framföra klagomål gällande vår behandling av personuppgifter.