Our Commitments

Hållbarhetsrapport

Vi menar att kläder kan produceras på ett etiskt försvarbart sätt och vi jobbar hårt för att bli mer hållbara, hela tiden. Även om vi har en lång väg att gå, så är vi stolta över det vi hittills har uppnått. Vår CSR-rapport beskriver det vi har genomfört så långt, och redogör för våra ambitioner för framtiden.

Vi tycker att öppenhet och transparens är väldigt viktigt för att uppnå en mer hållbar textil- och modebransch. Ökad öppenhet leder till ökat krav på ansvar, och utgivningen av vår CSR- och hållbarhetsrapport är ett viktigt steg på vägen. Vi hoppas att den här rapporten ger dig insikt i vår verksamhet och utmaningarna vi står inför, och att den kan ge inspiration genom förbättringarna vi genomför.

Läs rapporten (Engelska)

Om du inte hittar det du letar efter, har några frågor eller kommentarer gällande vårt hållbarhets- och CSR-arbete, tveka inte att höra av dig till: CSR@pierrerobert.no