Vårt bærekraftsarbeid

Slik sorterer du forpakningen fra Pierre Robert

Vi oppfordrer alle til å kildesortere! Visste du at plastkrokene på våre pappforpakningen kan kastes rett i papiravfallet? Krokene skilles ut på gjenvinningsanlegget. Les mer om hvordan våre pakninger skal sorteres.

I Pierre Robert Group selger vi undertøy gjennom dagligvarebutikker. Det er derfor viktig for oss å beskytte plaggene mot søl og sørge for en hygienisk innpakning. Samtidig har vi behov for vise frem produktene på en god og informativ måte. Noen av våre plagg pakkes derfor i pappemballasje og noen i plast. Pierre Robert Group er medlem av Grønt Punkt og har alltid som mål å bruke gjenvinnbare materialer i våre forpakninger. Medlemmer av Grønt Punkt (Repa/Grøna punkten i Sverige) betaler en frivillig avgift for all emballasje. Avgiften er med på å finansiere den returordningen vi har for plast og papp nasjonalt.

På baksiden av pakningene finner du symboler som viser hvordan avfallet skal sorteres:

 

 

Papp

Pappkartonger kastes i papiravfallet. Det er ikke nødvendig å fjerne plastkroken fra toppen av pakningen. Plasten i kroken blir skilt ut på gjenvinningsanlegget og brukes til energigjenvinning.

 

 

 

 

Plast

Plastforpakninger, med plastkrok, sorteres som annet plastavfall.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 fakta om plastgjenvinning i Norge:

  • For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2 utslippene med 1,5 - 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde).
  • Nesten 95% av alle nordmenn har en innsamlingsløsning på plastemballasje
  • Det samles inn over 30 000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger årlig
  • 80 % av den innsamlede plasten blir sendt til materialgjenvinning og blir til nye plastprodukter
  • Ved å gjenvinne papp/fiber til nye papp/fiberprodukter reduseres energiforbruket med 75%
  • Papp og kartong kan faktisk gjenvinnes 6-7 ganger.

Kilde: Grønt Punkt Norge

 

Både papp og plast

For forpakninger som består av flere ulike typer materialer, for eksempel både plast og papp (og hvor de utgjør en betydelig del av pakningen), må de ulike materialedelen av pakningen skilles før den sorteres.

 

Informasjonskort og papir

Noen av våre forpakninger inneholder silkepapir, kort med informasjon om produktet og/eller lapper med informasjon som er festet på selve plagget ved hjelp av en plasttråd. Alt av papir og kartong som finnes i forpakningen kan kastes i papiravfallet. Plasttråder som fester papirlapper på selve plaggene kan kastes med papiret eller i plastavfallet.

 

Lære mer?

Sortere.no har nyttig informasjon om sortering og en søkefunksjon som viser dine nærmeste innleveringssteder for ulike typer sorteringssavfall.

Se film om avfallssortering fra NRKs Forbrukerinspektørene.

Flere Stories
For kvinner, av kvinner

For kvinner, av kvinner

Klær skal frigjøre kvinnen, ikke legge bånd på henne. I en verden hvor likestilling fortsatt ikke er oppnådd, mener vi mote har potensialet til å være en positiv påvirkningskraft.
Les mer
Mulesingfri ull

Mulesingfri ull

I Pierre Robert Group tolererer vi ikke uetisk og inhuman behandling av dyr, og kjøper kun mulesingfri ull.
Les mer
Slik jobber vi med leverandørene

Slik jobber vi med leverandørene

Vårt mål er å lage klær under etiske forhold. Vi eier ikke våre egne fabrikker, og våre klær blir laget av rundt 50 uavhengige leverandører i utlandet. Som en del av vår bærekraftsstrategi har vi utarbeidet en rekke krav som våre leverandører må overholde.
Les mer