Vårt bærekraftsarbeid

For kvinner, av kvinner

Klær skal frigjøre kvinnen, ikke legge bånd på henne. I en verden hvor likestilling fortsatt ikke er oppnådd, mener vi mote har potensialet til å være en positiv påvirkningskraft.

Mote har makt, på godt og vondt, og klær spiller en rolle i frigjøring, men også undertrykking av kvinner. Klær gir arbeid, inntekt og selvstendighet til millioner av kvinner, men moteindustrien står også bak tvangsarbeid og slaveri. Klær kan ekskludere, så vel som inkludere, være både uniform og opprør. Klær er status, politisk orientering, symboler og standpunkt. Klær gir utløp for kreativitet og personlighet, men også kroppspress, usunne idealer, kjøpepress og overforbruk. 


Det er nemlig aldri «bare klær», og mote er mye mer enn trender. Klær og mote skal styrke kvinner, og vi jobber derfor med 4 mulighetsområder som setter fokus kvinner, klesindustrien og klær. 

1.    Arbeiderkamp er kvinnekamp

Klesindustrien gir arbeid til mange millioner mennesker, og de fleste av disse er kvinner*. Arbeidsforhold i tekstilindustrien er derfor i høyeste grad en kvinnesak. Vi stiller krav om lik lønn for likt arbeid, og at våre fabrikker skal gi samme muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, legning, sivilstatus eller om man er eller blir gravid. Som et minimumskrav skal fabrikken følge nasjonale lover for foreldrepermisjon, som i Kina er minst 98 dager.  Kravene følges opp i revisjon av fabrikkene. I 2019 hadde vi 52 fabrikker, og gjennomførte til sammen 57 sosiale revisjoner og egne fabrikkbesøk. Av disse ble 31 utført av en tredjepart, og 26 ble utført ved av Pierre Robert - ansatte på besøk fra Norge. 

*ILO 2020

 

2.    Kunnskap gir styrke

Arbeidstakere som kjenner sine egne rettigheter står sterkere og er mindre utsatt for diskriminering og utnytting. Vi jobber med den svenske organisasjonen QuizRR i opplæring om arbeiderrettigheter, plikter og muligheter for både fabrikkansatte og ledere. Programmet jobber for å bedre kunnskapsnivået og arbeidsforholdene i utviklingsland. Temaer er blant annet på HMS, lønn, dialog og involvering. 

 

3.    Vi kan skape gode rollemodeller

Vi har ansvar for å bidra til et positivt kroppsideal og kvinnesyn. Dessverre har vi, som store deler av bransjen, vært skyldig i bruk av modeller som er for tynne. Vi jobber aktivt for å bli bedre, og ønsker å presentere et mangfold i alt fra kroppsfasong til bakgrunn og alder. Vi har også strenge retningslinjer for retusjering. Modellene skal aldri gjøres tynnere, og skal ha et i størst mulig grad naturlig utseende.

4.    Klær kan lages på kvinners premisser

Vi lager undertøy og klær etter dine behov. Ikke andre sine. Vårt fokus er på komfort, funksjonalitet og design som kvinner foretrekker. Klær skal sitte helt riktig, være enkle å bruke uavhengig av personlige stil, dekke et faktisk behov og fungere godt i hverdagen. Kort oppsummert, klær skal gi selvtillit

 

 

Flere Stories
Mulesingfri ull

Mulesingfri ull

I Pierre Robert Group tolererer vi ikke uetisk og inhuman behandling av dyr, og kjøper kun mulesingfri ull.
Les mer
Slik jobber vi med leverandørene

Slik jobber vi med leverandørene

Vårt mål er å lage klær under etiske forhold. Vi eier ikke våre egne fabrikker, og våre klær blir laget av rundt 50 uavhengige leverandører i utlandet. Som en del av vår bærekraftsstrategi har vi utarbeidet en rekke krav som våre leverandører må overholde.
Les mer
Mikroplast for dummies: En Q&A

Mikroplast for dummies: En Q&A

Det er mye snakk om mikroplast i havet. Men hva er egentlig mikroplast, hvor kommer det fra og hva kan du gjøre for å unngå det?
Les mer